Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (v.II – 05/2018)
της εταιρείας

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του Κυπριακού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΛΤΔ (στο εξής «ΔΙΑΣ»)(Α. Χατζηκωστή & Λ Αρχαγγέλου 31 Λευκωσία, ΤΚ 2057, 00357.22580580, info@diasmedia.com)

Αναρτούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (στο εξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πολιτική μας συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία.

Σεβόμαστε εσάς και συνεπώς σεβόμαστε και τηρούμε τις Αρχές που έχει εισάγει ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα δεσμευόμαστε ότι:

• Κάθε επεξεργασία εκ μέρους μας θα γίνεται με νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
• Τα δεδομένα σας θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς ).
• Θα τηρούμε όσα δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα κοινοποιείτε.
• Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή ή αχρείαστα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας .
• Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Θα τα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων που έχουμε ήδη εισάγει στον τρόπο λειτουργίας μας.

2. Συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Προσωπικό δεδομένο είναι το όνομά σας, το τηλέφωνο σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.α.

Ο «ΔΙΑΣ» θα συλλέξει , θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εάν τα έχετε παράσχει εσείς με ρητή συγκατάθεση αναφορικά με τη χρήση τους και για συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή υπόκειται σε ανάκληση από εσάς . Για το σκοπό αυτό, σε κάθε email που λαμβάνετε από εμάς μπορείτε να επιλέξετε unsubscribe και να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μέσω email στο madamefigaro@diasmedia.com.

Λάβετε υπόψη ότι δεν κοινοποιούμε/διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εταιρείες ούτε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ή σε υπηρεσία web όπως το Facebook ή το Twitter χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Τέτοια διαβίβαση σε τρίτους διενεργείται από εμάς μόνον εάν εξυπηρετεί στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και τέτοια διαβίβαση θα περιορίζεται μόνο προς εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή που λειτουργούν αποκλειστικά για λογαριασμό μας και θα επιτελείται με φειδώ και δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές προβαίνουν στην πεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα δικά μας υψηλά πρότυπα και τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν υποχρεωθούμε προκειμένου να απαντήσουμε σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις.

3. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Ο «ΔΙΑΣ» θα τηρήσει στο αρχείο του τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον όποιο τα έχετε παράσχει και σε συμμόρφωση πάντοτε με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Με την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού υποχρεούται να τα διαγράψει.
Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και σκοπούς ( π.χ. η εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε δύναται να έχει αναδρομική ισχύ παρά μόνον για το άμεσο μέλλον.

4. Προστασία Παιδιών

Οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε ανήλικο κάτω των 18 ετών.

5. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Τα Δικαιώματα σας δυνάμει του Νόμου και του Κανονισμού ως υποκείμενα δεδομένων:
• Πρόσβασης, Διόρθωσης, Περιορισμού, Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Εάν κι εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα, θα σας τα παρέχουμε χωρίς χρέωση. Προσκόμιση δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη για την παροχή των οποιωνδήποτε δεδομένων. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι λανθασμένα ή ανακριβή η τυγχάνουν διαφορετικής επεξεργασίας σε σχέση με αυτήν στην οποία συγκατατεθήκατε αρχικά, μπορείτε να αιτηθείτε διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή.
• Αντίρρησης στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΔΙΑ κυρίως όταν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.
Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε το αίτημα σας στο madamefigaro@diasmedia.com και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

6. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας/χρήση των cookies.

α. COOKIES

Για να διευκολύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελιδας μας. Tα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Χρησιμοποιούνται λοιπόν για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

β. Χρήση των cookies για online διαφήμιση

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης των ιστοσελίδων μας από τους επισκέπτες αυτών, για να σας εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα στις ισοτσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς ως χρήστης θα επωφεληθείτε από αυτό, διότι θα σας δείξουμε διαφημίσεις ή υλικό το οποίο, σύμφωνα με τη συμπεριφορά χρήστη σας, θεωρούμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας, και συνεπώς θα βλέπετε λιγότερες διάσπαρτες τυχαίες διαφημίσεις ή υλικό που μπορεί να μην σας ενδιαφέρει ή να σας ενδιαφέρει λιγότερο.
γ. Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετε
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

δ. Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς

(1) Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή «cookie», δηλαδή ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();» και να εξασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο «IP Masking»). Λόγω της ανωνυμίας των IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google έχει συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και γίνεται εκεί η συντόμευσή της.
Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, προκειμένου να αναλύσει την από μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, προκειμένου να συντάξει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και την χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (βλ. Ενότητα 5 γ) πιο πάνω. Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς και προέρχονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, εφόσον μεταφορτώσετε και εγκαταστήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διευθύνσεις http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en ή http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google AdWords, μια υπηρεσία ανάλυσης του Google, και παρακολούθησης μετατροπής, που αποτελεί μέρος του Google AdWords. Πώς λειτουργεί αυτό: Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που εμφανίζεται στο Google, το Google AdWords αποθηκεύει ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπής (ένα «cookie μετατροπής») στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και έτσι δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί η ταυτότητα σας. Εάν επισκέπτεστε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό μας, εμείς και το Google μπορούμε να εντοπίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση και ανακατευθυνθήκατε σ’ αυτή τη σελίδα.
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των cookies μετατροπής χρησιμεύουν για τη δημιουργία στατιστικών για τους πελάτες του AdWords που χρησιμοποιούν την παρακολούθηση μετατροπών. Μέσα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βρούμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση που εμφανίζεται στο Google και που είχαν πρόσβαση σε μια σελίδα με τη χρήση μιας ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών.

Επίσης χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση δεδομένων από το AdWords και από οποιοδήποτε cookie από την «DoubleClick» για στατιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται κάτι τέτοιο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος διαχείρισης προτιμήσεων διαφήμισης (Ad Preferences Manager) (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).
Με τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google ερχόμαστε σε επαφή με χρήστες που έχουν ήδη επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα μπορούμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις στις ομάδες-στόχους (target groups), που ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, με βάση τη συμπεριφορά του χρήστη σε ιστοσελίδες στο δίκτυο διαφήμισης της Google («δίκτυο εμφανίσεων») τις τελευταίες 30 ημέρες και με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης για κοινές από άποψη περιεχομένου αναζητήσεις, το AdWords ορίζει ποια κοινά ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά έχουν οι χρήστες της ιστοσελίδας μας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το AdWords βρίσκει νέους πιθανούς πελάτες για σκοπούς μάρκετινγκ, των οποίων τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με εκείνα των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Το συγκεκριμένο επαναληπτικό μάρκετινγκ που εστιάζει στις ομάδες-στόχους (target groups) πραγματοποιείται μέσω της συνδυασμένης χρήσης cookies, όπως τα Google Analytics cookies και τα Google DoubleClick cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την προστασία προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Google AdWords, επισκεφθείτε το: https://www.google.gr/policies/technologies/ads/

(3) Google DoubleClick

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Google DoubleClick στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και για να είμαστε σε θέση, τόσο εμείς όσο και η Google καθώς επίσης και άλλοι διαφημιζόμενοι που συνεργάζονται με την Google DoubleClick, να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν εσάς ως χρήστη. Για τον σκοπό αυτό εγκαθίσταται ένα cookie στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Με τη βοήθεια τέτοιων cookies, εκχωρείται στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένας ανώνυμος αναγνωριστικός αριθμός και συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και την πρόσβαση σε αυτές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων από εσάς συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται, δίδονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας κατηγορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα. Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση διαφημίσεων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα το DoubleClick cookie με τη βοήθεια ενός plug-in του προγράμματος περιήγησης. Με το plug-in, διατηρούνται οι ρυθμίσεις απενεργοποίησης για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, ακόμη και αν διαγράψετε όλα τα cookies. Μπορείτε να αποκτήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης για μόνιμη απενεργοποίηση εδώ .
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την εισαγωγή του cookie DoubleClick στον υπολογιστή σας και συνεπώς με τη χρήση των δεδομένων σας που συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω για τον παραπάνω σκοπό. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν σε cookies μετά το τέλος της αναζήτησης και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά όταν, για παράδειγμα, επισκεφθείτε ξανά τις ισοτσελίδες. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον μέσω της διαγραφής του DoubleClick cookie και της μόνιμης απενεργοποίησής του.

7. Κοινωνικά plug-ins/ενσωμάτωση

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση με φίλους» του παρόχου «Facebook», του οποίου τον ιστότοπο facebook.com διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Η Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνη για τον γερμανικό ιστότοπο, facebook.de. Τα plug-ins συνήθως σημειώνονται με ένα λογότυπο Facebook. Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε και plug-ins από το «Google +» (Πάροχος: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), «Twitter» (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και «Pinterest» (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Λάβετε υπόψη ότι δε μεταδίδεται αυτόματα κανένα δεδομένο σε κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Google+, Twitter ή Pinterest, όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Μόνο αν εσείς οι ίδιοι κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου, δηλαδή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. «Δημοσίευση», «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση με φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας θα δημιουργήσει έναν σύνδεσμο με τους διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου και θα μεταδώσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Δεν έχουμε έλεγχο επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται και στη συνέχεια συγκεντρώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας υπό αυτή την έννοια, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων – για το Facebook, στο http://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων από το «Google+» ή το «Twitter» στο http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ή http://twitter.com/privacy, και για το Pinterest στο http://about.pinterest.com/privacy.

8. Ενημέρωση, επικαιροποίηση και τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Σας συμβουλέυουμε να διαβάζετε την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.
Με την υποβολή των δεδομένων σας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΙΑ. Eάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να στείλετε μέηλ στη διεύθυνση: privacy@diaspublishing.com.